Begeleiding

Voor sommige kinderen gaat het leren soms nét even anders dan 'gemiddeld'. Maar wat is gemiddeld? Toch kan een kind daar last van ondervinden. Het kan leiden tot (ernstige) motivatieproblemen en / of een aangetast zelfbeeld.

Bij de begeleiding kan gedacht worden aan:

  • begrijpend lezen (ook Cito-stijl)
  • taal: o.a. redekundig ontleden, taalkundig ontleden, woordenschat, spelling en werkwoordspelling
  • rekenen: o.a. tafeltjes, automatiseren, cijferen, klokkijken, breuken, procenten, metriek stelsel (meten, gewicht en inhoud)
  • technisch lezen
  • leren leren
  • huiswerk aanpak / plannen
  • ook bij andere vragen rondom leerstof kan Powerkind een rol spelen. 

Powerkind wil kinderen helpen met als uitgangspunt: laagdrempelig, kortdurend en praktisch! 

 

Daar waar mogelijk gericht op spelend en bewegend leren.