Begrijpend lezen

Speciaal voor alle leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 die begrijpend lezen moeilijk vinden, denken nog wat bij te kunnen leren of nóg beter willen worden!

 

Wat is begrijpend lezen?

Begrijpend lezen is het vermogen geschreven teksten te begrijpen / te lezen met begrip. Begrijpend lezen is een doelgericht denkproces waarbij drie elementen een rol spelen: de lezer, de tekst en het doel waarmee de lezer de tekst leest.

 

Wat is de meerwaarde van deze training?

Begrijpend lezen is de basis voor vrijwel álle schoolvakken en toetsen. Toch blijkt dat dit voor veel kinderen een onderdeel is, waar nog (veel) winst te behalen is.

Tijdens deze training wordt er gewerkt aan tekstinzicht, -begrip en aanpak, woordenschat, strategieën maar wordt er vooral héél veel geoefend. 

Kinderen die deze cursus gevolgd hebben zijn beter voorbereid op (Cito)toetsen en zullen hier in de schoolvakken voordeel uit halen. 

 

Inhoud

Er wordt geoefend met verschillende soorten teksten; o.a. fictief, instructief, betogend. Onderdelen die aan bod zullen komen zijn: verbanden tussen zinnen, relaties tussen tekstgedeelten, hoofdzaak / bijzaak, schema bij een tekst, betekenissen van woorden of zinnen, enz. Er zal een sterke nadruk liggen op de strategie.

 

Vanaf 1 januari 2020 worden deze trainingen alleen nog gegeven op individuele basis. 

 

Aanmelden kan via info@powerkind.nl of via het inschrijfformulier.