Cito LVS / Entreetoets

Voor leerlingen uit groep 6 en 7 zijn twee specifieke trainingen die de kinderen voorbereidt op de LVS en / of Entreetoets.

 

Wat houdt LVS / Entreetoets in?

De LVS-toetsen worden afgenomen om de ontwikkeling van een kind in beeld te krijgen. Dit gebeurt in het midden en aan het einde van het schooljaar. Naast de LVS-toetsen hebben scholen (vanaf groep 6) ook de mogelijkheid om een Entreetoets af te nemen. De Entreetoets toets wat uitgebreider dan de LVS. De afname duurt daardoor wat langer, maar geeft daarentegen wel een uitgebreider overzicht van de ontwikkeling per vaardigheid van het kind.
Deze 2 toetsen maken onderdeel uit van het leerlingvolgsysteem van het Cito. Aan de hand van de behaalde resultaten kan gekeken worden wat een leerling al beheerst en waar nog extra aandacht nodig is.

 

Wat is de meerwaarde van deze training?

Hoewel oefenen niet nodig is, kan vooraf kennis laten maken met de toetsvorm wél heel helpend zijn! Cito maakt gebruik van een andere vraagstelling dan de meeste kinderen gewend zijn. De ervaring leert dat kinderen die geoefend hebben, zelfverzekerder zijn, met minder spanning aan de toets beginnen en daardoor vaak ook een eerlijker beeld van zichzelf kunnen laten zien.

 

De training is geschikt voor leerlingen die één of beide toetsvormen gaan maken. De volgende onderdelen staan centraal tijdens de training: taal, rekenen en studievaardigheden. De drie onderdelen zijn weer onderverdeeld in categorieën zoals Cito dat ook doet. Op die manier worden de kinderen goed voorbereid.

 

Vanaf 1 januari 2020 worden deze trainingen alleen nog gegeven op individuele basis.

 

Aanmelden kan via info@powerkind.nl of via het inschrijfformulier.