IEP Eindtoets

Speciaal voor leerlingen van groep 8 die dit schooljaar de IEP Eindtoets gaan maken, is er een training die hen hierop gaat voorbereiden.

 

Wat houdt een Eindtoets in?

Voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs is het verplicht om een Eindtoets te maken. De toets is bedoeld om in beeld te brengen wat een leerling aan het einde van de basisschoolperiode heeft geleerd. Het toetsresultaat geeft daarbij tevens een voorspelling van hoe een leerling het naar verwachting zal doen op het voortgezet onderwijs.

 

Wat is de meerwaarde van deze training?

Hoewel oefenen niet nodig is, kan vooraf oefenen / kennis laten maken met de toetsvorm wél heel helpend zijn! De IEP Eindtoets maakt gebruik van een andere vraagstelling dan de meeste kinderen gewend zijn. Wanneer uw kind vol vertrouwen aan de toets begint, weet wat voor (soort) vragen het kan verwachten én hoe daar mee om te gaan, zal dit het eindresultaat en de gemoedstoestand van uw kind ten goede komen. Tenslotte is het toch fijn wanneer uw kind een score haalt die rechtdoet aan wat het daadwerkelijk in huis heeft.

 

Inhoud

De volgende onderdelen Taal en Rekenen staan centraal tijdens de training. De twee onderdelen zijn weer onderverdeeld in categorieën en vraagstijl zoals de IEP Eindtoets dat ook doet. Op die manier worden de kinderen goed voorbereid.

 

Vanaf 1 januari 2020 worden deze trainingen alleen nog gegeven op individuele basis.

 

Aanmelden kan via info@powerkind.nl of via het inschrijfformulier.